Niniejsza strona internetowa jest własnością spółki:
HOYEZ
71 RUE DE LILLE
ZONE INDUSTRIELLE – F. 59710 AVELIN
Za publikacje na stronie internetowej odpowiada Stéphanie BRICOUT, która pełni funkcję dyrektora marketingu / komunikacji w HOYEZ SAS

Kontakt
HOYEZ
71 RUE DE LILLE
ZONE INDUSTRIELLE – 59710 AVELIN

Ochrona życia prywatnego i poufność
Użytkownicy strony internetowej www.hoyez.com mają obowiązek przestrzegać postanowień ustawy o informatyce i swobodach, których naruszenie podlega karom.
Jeżeli chodzi o dane osobowe, do których użytkownicy mają dostęp, powstrzymują się oni od gromadzenia, nieodpowiedniego wykorzystywania i, w ujęciu ogólnym, każdego czynu mogącego naruszać życie prywatne lub reputację osób.

Brak gwarancji
Nie gwarantujemy, że strona internetowa jest wolna od wad, błędów lub pominięć, ani że odpowiada dokładnie użytkowi, jaki użytkownik jej przypisuje. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne wady, błędy lub pominięcia na stronie internetowej ani za ewentualne straty finansowe lub inne szkody, które mogą z nich wynikać.

Prawa zastrzeżone
Ogólna struktura, a także teksty, obrazy animowane lub nie i dźwięki będące częścią strony internetowej [z wyjątkiem przeciwnych informacji] są własnością spółki Hoyez.
Wszelkie odtwarzanie w całości lub w części niniejszej strony internetowej w jakikolwiek sposób, bez wyraźnej zgody spółki Hoyez, jest zabronione i stanowi podrabianie podlegające karze z art. L.335-2 i nast. francuskiego kodeksu własności intelektualnej.
Znaki towarowe spółki Hoyez widniejące na stronie są znakami zastrzeżonymi. Wszelkie odtwarzanie tych znaków, w całości lub w części, bez zgody spółki Hoyez jest zabronione.

Hiperłącza
Spółka Hoyez nie ponosi odpowiedzialności za hiperłącza umieszczone na niniejszej stronie internetowej, które przekierowują użytkownika do innych źródeł dostępnych w sieci internetowej.

Użytkownicy i goście strony internetowej nie mogą umieszczać hiperłączy do niniejszej strony internetowej bez wyraźnej i uzyskanej wcześniej zgody spółki Hoyez.

Prawa użytkowników
Zgodnie z art. 27 i 34 ustawy o informatyce i swobodach nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. użytkownicy posiadają prawo do zmiany lub usunięcia dotyczących ich danych. Osoby, które chcą skorzystać z tego prawa, mogą w dowolnym momencie skontaktować się ze spółką Hoyez:
HOYEZ
71 RUE DE LILLE
ZONE INDUSTRIELLE – 59710 AVELIN